Zmiany w umowie spółki z o.o. – jak je wprowadzić?

Zmian w umowie spółki z o.o. nie można tak po prostu dokonać. Wymaga to bowiem dopełniania wielu niezbędnych formalności, bez których ten proces nie będzie ważny. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że konieczne jest podjęcie uchwały wspólników. Ponadto każda zmiana musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Do dokonania zmian niezbędny jest także wpis do KRS. Jak widać nie jest to bardzo łatwe.

Uchwała wspólników

Na wszystkie zmiany jakich dokonujemy, muszą zgodzić się wspólnicy. Wymaga to uchwały poświadczonej notarialnie oraz wpisu do odpowiedniego rejestru.
Uchwała, która ma wprowadzić zmiany do umowy spółki może zostać sporządzona na formalnym lub nieformalnym zgromadzeniu wspólników. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że uchwała w sprawie jakichkolwiek zmian w umowie wymaga 2/3 głosów. Jeśli chodzi jednak o jakąś bardzo ważną kwestię, potrzebna jest większość 3/4 głosów.
Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd spółki zobowiązany jest zgłosić zmianę umowy spółki do sądu rejestrowego. Podstawę stanowi formularz KRS-Z3 i to jego trzeba wypełnić. Dodatkowo należy dołączyć jeszcze:

  • – wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników
  • – tekst jednolity umowy spółki
  • – dowód wpłaty ( opłata sądowa – 250 zł oraz opłata za zgłoszenie w MSiG – 250 zł )

Urząd skarbowy

Ponadto po zarejestrowaniu zmiany umowy spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć w urzędzie skarbowym kserokopię wpisu z aktu notarialnego.

Dodaj komentarz