Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Każdy rodzaj spółki posiada pewien organ, który odpowiada za podejmowanie najważniejszych decyzji gospodarczych i zatwierdzanie działalności pozostałych organów. W przypadku spółki z o.o. jest to zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie może być zwyczajne, czyli takie, które zwołuje się pod koniec roku obrachunkowego lub nadzwyczajne, które musi mieć miejsce w innych, nieregularnych sytuacjach. Do tej pory częściej zwoływało się zgromadzenie wspólników zwyczajne w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Wraz z dniem 1 marca 2019 zaszły zmiany dotyczące zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Od tego czasu organ ten właściwie nie będzie już potrzebny, ponieważ obowiązkowe wcześniej zgromadzenia dotyczące dokumentacji i uchwał, będzie można wspólnikom przesłać do podpisu.

Przed tymi zmianami, podejmowanie uchwał w sposób pisemny przez członków zgromadzenia zwyczajnego było wykluczone.

Kiedy mamy do czynienia ze zgromadzeniem nadzwyczajnym?
– gdy udziałowcy posiadający w sumie 10% udziałów, wyrażą takie żądanie,
– gdy wymaga tego interes spółki,
– gdy sporządzony bilans wykazał straty, powyżej sumy kapitału rezerwowego i połowy kapitału zakładowego.

Jeśli wciąż szukasz informacji na ten temat – skontaktuj się z nami! Odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie.

Dodaj komentarz