ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Dla wszystkich, którzy chcieliby założyć spółkę nasza firma proponuje pomoc w rejestracji.
Dzięki nam czas rejestracji zostanie maksymalnie skrócony, formalności ograniczone, a Państwo będą mieli pewność, że wszystko przebiegło należycie.

Oferujemy:

1) Rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) pomoc w zawarciu umowy spółki (w formie aktu notarialnego) lub w systemie do elektronicznej rejestracji,
b) pomoc we wszelkich formalnościach związanych z powołaniem zarządu,
c) złożenie wniosku i uzyskanie wpisu do KRS, (składamy wszystkie dokumenty: umowę spółki, dowód wniesienia opłaty sądowej, listę wspólników i oświadczenia członków zarządu),
d) utworzenie konta bankowego,
e) uzyskanie numeru REGON,
f) uzyskanie numeru NIP,
g) zgłoszenie firmy jako podatnika składek ZUS,
h) zgłoszenie firmy jako podatnika VAT-UE oraz VAT,
i) złożenie obowiązkowego oświadczenia o rzeczywistych beneficjentach do CRBR*.

Cena: 650 zł netto
Czas: do 3 dni

2) Rejestrację prostej spółki akcyjnej

a) pomoc w zawarciu umowy spółki (w formie aktu notarialnego) lub w systemie do elektronicznej rejestracji,
b) doradztwo w zakresie powoływania organów spółki,
c) złożenie wniosku i uzyskanie wpisu do KRS, (składamy wszystkie dokumenty: umowę spółki, dowód wniesienia opłaty sądowej, listę akcjonariuszy i oświadczenia członków powołanych organów),
e) uzyskanie numeru REGON,
f) uzyskanie numeru NIP,
g) zgłoszenie firmy jako podatnika składek ZUS,
h) zgłoszenie firmy jako podatnika VAT-UE oraz VAT,
i) złożenie obowiązkowego oświadczenia o rzeczywistych beneficjentach do CRBR*.

Cena: 990 zł netto
Czas: do 3 dni

3) Rejestrację spółki komandytowej:

a) pomoc w zawarciu umowy spółki (w formie aktu notarialnego),
b) złożenie wniosku i uzyskanie wpisu do KRS,
c) uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
d) zgłoszenie do Urzędu Skarbowego rozpoczęcie działalności,
e) uzyskanie numer REGON,
f) uzyskanie numer NIP,
g) zgłaszanie firmy jako podatnika składek ZUS,
h) złożenie obowiązkowego oświadczenia o rzeczywistych beneficjentach do CRBR*.

Cena: 900 zł netto
Czas: do 5 dni

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorców z całej Polski dzięki możliwości rejestracji spółki zdalnie w systemie S24 lub dojazdu do klienta.

*Od października 2019 nowe spółki zobowiązane są do składania oświadczeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Usługa nie jest wliczona w cenę rejestracji i podlega indywidualnej wycenie.

3) Przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Dla zaineresowanych oferujemy również pomoc otworzeniu nowej spółki z o.o.