Zakładanie spółek przez Internet

Coraz to nowsze techniki i technologie pozwalają na unowocześnienia i ułatwienia, w wielu dziedzinach naszego życia. Ma to zastosowanie nawet w sprawach takich, jak zakładanie działalności gospodarczej. Niestety nie dotyczy to nadal wszystkich typów przedsiębiorstw. 

Rejestracji na drodze elektronicznej mogą poddać się jednoosobowi przedsiębiorcy prywatni oraz spółki cywilne. Rejestrację online można przeprowadzić, także w przypadku niektórych spółek handlowych. Niestety przywilej ten dotyczy tylko spółki:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością,  
  • komandytowej,  
  • jawnej. 

Możliwość elektronicznej rejestracji to olbrzymia zaleta. Dzięki niej zakładanie własnej działalności gospodarczej staje się jeszcze prostsze i łatwiejsze. Czas w jakim przebiega cały proces, zamyka się w terminie kilku dni, a sama rejestracja w KRS to zaledwie 24 godziny. W porównaniu do tradycyjnych metod, to znaczna oszczędność czasu.

Rejestracja spółek online to również oszczędność pieniędzy, ponieważ kwota opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców, staje się  o połowę niższa. Nie trzeba również udawać się do właściwego sądu rejestrowego, ani notariusza. To kolejne ułatwienie.

Jedną z wad rejestracji spółki przez Internet jest konieczność korzystania z wzorca umowy, który narzuca, jak mają brzmieć zapisy umowy spółki, czy nie przewiduje pewnych praktycznych i optymalnych dla konkretnych wspólników rozwiązań, z których można skorzystać zawierające umowę w tradycyjny sposób, a mianowicie przed notariuszem. W konsekwencji często zdarza się, że treść umowy, jaką proponuje system S24 nie odpowiada potrzebom wspólników i konieczne jest dokonanie zmian w treści.

Dodaj komentarz