Zakazane kody PKD

Wybór kodu PKD stanowi jeden z etapów niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres PKD należy zamieścić w umowie spółki jeszcze przed jej założeniem.

Prawidłowe określenie kodów jest ważne z 3 powodów:

1. Wykonywanie działalności wykraczających poza kody określone w umowie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny.
2. Oferty przetargowe oraz konkursy o dotację przeznaczone dla firm wykonujących działalność określoną konkretnymi kodami.

Określając kody PKD warto mieć na uwadze, że istnieją kody których spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywać nie mogą. Zawarcie ich w umowie skutkuje odrzuceniem wniosku i koniecznością ponownego jego złożenia.

Kody, których nie mogą wybrać właściciele spółek z o.o.:

– 99 – organizacje i zespoły eksterytorialne,
– 98.10.Z – gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby,
– 97 – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,
– 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,
– 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
– 92 – działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
– 85 – edukacja,
– dział 84 – administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna,
– 66. 11.Z – zarządzanie rynkami finansowymi,
– 65.30.Z – fundusze emerytalne,
– 65.20.Z – reasekuracja,
– 65.12.Z – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
– 65.11.Z – ubezpieczenia na życie,
– 64.11.Z – działalność banku centralnego,

Komentarze

Dodaj komentarz