Wynagrodzenie członka Zarządu w spółce z o.o.

Do funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest powołanie członków Zarządu. W jakiej formie powinni zostać zatrudnieni oraz jak ustalić ich wynagrodzenie?

Sposób wypłaty wynagrodzenia w znacznej mierze zależy od formy zatrudnienia. Wyróżniamy ich następujące rodzaje:
– zatrudnienie pracownicze,
– praca na podstawie umowy cywilnoprawnej,
– pełnienie funkcji członka Zarządu na podstawie stosunku korporacyjnego.

Charakterystykę poszczególnych form zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

 

Dodaj komentarz