Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzanie umowy spółki nie jest bardzo łatwe. Z tego względu, że umowa spółki z o.o. to najważniejszy zawierany dokument, musi być wykonany jak najlepiej. Nie może niczego zabraknąć, i nie może być żadnych niedomówień, które mogłyby powodować wątpliwości. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierana jest w formie aktu notarialnego. Aby była ważna musi zawierać następujące treści: 

umowa spółki
umowa spółki

– nazwę spółki

– siedzibę spółki ( jest nią tylko miejscowość, w której zarząd pełni swoje obowiązki )

– przedmiot działalności spółki

– wysokość kapitału zakładowego spółki ( nie może być on niższy niż 5 000 zł )

– informacja czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział

– oświadczenia wspólników, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości pokryte

– liczbę oraz wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników

– czas trwania spółki ( jeśli jest oznaczony )

Umowę spółki z o.o. należy sporządzić na samym początku, przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów w KRS. Jeśli zostanie już podpisana należy udać się do urzędu rejestrowego i tam ją złożyć, dokładając drugi egzemplarz. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o zakładaniu spółki z o.o.  kliknij tutaj 

Dodaj komentarz