Ulga na start

Założenie własnej działalności to cel niejednej osoby. Przedsiębiorca, który zdecyduje się otworzyć własną firmę będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi na start. Ulga ta polega na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start zacznie obowiązywać 31 marca 2018 roku. Skorzystać z niej będzie mógł przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną oraz:

  • po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą,
  • podejmuje działalność gospodarczą kolejny raz, po upływie minimum 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia wykonywania działalności,
  • nie będzie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Celem wprowadzenie ulgi na start jest zachęcenie ludzi do zakładanie własnej działalności gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorca będzie uprawniony do korzystania z obecnie obowiązującej ulgi czyli opłacania preferencyjnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Korzystanie z ulgi na strat jest dobrowolne, osoba, która nie będzie chciała z niej korzystać może z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
Ulga na strat umożliwia także korzystanie z tzw. małego ZUSu lub Małego ZUSu Plus. Z udogodnienia korzystać można równocześnie, czyli od początku prowadzenia działalności lub w momencie, kiedy nie będzie już przysługiwała ulga na start.

Mały ZUS daje możliwość opłacania składek na ubezpieczanie społeczne w kwocie podstawy wyliczania składek nie niższej niż 30
% minimalnego wynagrodzenia, aż prze 24 miesiące.
Mały ZUS Plus wprowadzony został w życie 1 lutego 2020 r., a jego ideą jest na obniżeniu składek na ubezpieczanie zgodnie ze wzorem :
(roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym) / (liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej) / 30.

Dodaj komentarz