Udziały w spółce z o.o. – czy są równe?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wielkości. W przypadku, gdy umowa spółki pozwala posiadać wspólnikowi więcej niż jeden udział wówczas powinny być one równej wielkości. Jeżeli każdy wspólnik może posiadać wyłącznie jeden udział, wówczas mogą mieć różną wartość nominalną.

Jednym z podstawowych praw wspólników w spółce z o.o. jest prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Na każdy udział o równej wartości przypada jeden głos. Z kolei w przypadku głosów o nierównej wartości jeden głos przypada na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału.

Udziały o równej wartości nominalnej mogą zostać uprzywilejowane co do głosu. Co do zasady uprzywilejowanie to może przyznać uprawnionemu maksymalnie 3 głosy na jeden udział. Nakładając głosy uprzywilejowane możemy jednocześnie jednemu wspólnikowi przydzielić dodatkowe 3 głosy, a innemu już np. tylko 2.

Udziały możemy również uprzywilejować co do dywidendy. Na jeden udział wspólnika można przeznaczyć dywidendę o wartości o połowę większą niż dla udziałów nieuprzywilejowanych.

Dodaj komentarz