Termin zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zgodnie z informacją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych, który stanowi podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie spółek w naszym kraju, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Termin, w jakim należy je zorganizować, wyznacza więc okres rozliczeniowy przyjęty w danym przedsiębiorstwie. Z uwagi na to, że w większości firm pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, najczęściej zwyczajne zgromadzenie organizowane jest w pierwszej połowie roku.

Pomimo, iż wspólnicy mają aż pół roku na zwołanie zgromadzenia, zdarzają się sytuacje w których spotkanie zatwierdzające sprawozdanie odbywa się nieterminowo. W takiej sytuacji należy liczyć się z konsekwencjami, które przyjdzie ponieść członkom zarządu zobowiązanym do zwoływania zgromadzeń:

  • GRZYWNA – przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują opcję nałożenia kary grzywny sięgającej nawet 20 000 zł
  • POWÓDZTWO – zgodnie z faktem, że podejmowanie uchwały na zgromadzeniu organizowanym po wyznaczonym terminie już samo w sobie stanowi naruszenie przepisów prawa, sąd może ograniczyć skuteczność powziętej na nim uchwały
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – jeśli spółka odniosła realną szkodę w wyniku nieterminowego zorganizowania zgromadzenia, członkowie zarządu mogą zostać zobowiązani do naprawienia lub zrekompensowania poniesionych szkód

Dodaj komentarz