Czym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Oświadczenie woli członka zarządu stanowiące rezygnację z pełnionej funkcji jest złożone spółce z chwilą, gdy doszło ono do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z tego treścią. Aby to było możliwe, należy przesłać...