Jak zawierać umowę ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jak również nie stanowi podmiotu prawa oraz nie dysponuje własnym majątkiem. Podmiotowością prawną dysponują jednak wspólnicy, którzy działają w imieniu danej spółki. To właśnie wspólnicy nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania, które kolejno wchodzą w skład wspólnego majątku wszystkich wspólników. Spółka cywilna stanowi formę umowy, na podstawie której wspólnicy zobowiązują...