Rozwiązanie spółki w 2019

Najpopularniejszą formą spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje ona w chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu staje się podmiotem praw i obowiązków. Podmiot ten może zostać założony przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Cechą charakterystyczną dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, że wspólnicy...