Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – warunki

Osoba z zagranicy, która chce otworzyć firmę w Polsce zobowiązana jest do spełnienia określonych prawnie warunków. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), osoby zagraniczne z państw niebędących...

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

  Własna firma i samodzielne jej prowadzenie – jak jest to możliwe? Otóż prowadzenie w taki sposób własnej działalności, jest dopuszczalne w trzech formach. Pierwszą z nich i najpopularniejszą stanowi jednoosobowe przedsiębiorstwo. Firma w tej formie rejestrowana jest w CEIDG. Jej prowadzenie jest stosunkowo proste, nie trzeba prowadzić pełnej księgowości, lecz przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim...