Zakładanie spółek przez Internet

Coraz to nowsze techniki i technologie pozwalają na unowocześnienia i ułatwienia, w wielu dziedzinach naszego życia. Ma to zastosowanie nawet w sprawach takich, jak zakładanie działalności gospodarczej. Niestety nie dotyczy to nadal wszystkich typów przedsiębiorstw.  Rejestracji na drodze elektronicznej mogą poddać się jednoosobowi przedsiębiorcy prywatni oraz spółki cywilne. Rejestrację online można przeprowadzić, także w przypadku...