Zakładanie spółek przez Internet

Coraz to nowsze techniki i technologie pozwalają na unowocześnienia i ułatwienia, w wielu dziedzinach naszego życia. Ma to zastosowanie nawet w sprawach takich, jak zakładanie działalności gospodarczej. Niestety nie dotyczy to nadal wszystkich typów przedsiębiorstw.  Rejestracji na drodze elektronicznej mogą poddać się jednoosobowi przedsiębiorcy prywatni oraz spółki cywilne. Rejestrację online można przeprowadzić, także w przypadku...

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować w różnych formach prawnych. Można je podzielić zarówno na te krajowe (regulowane prawem danego kraju) jak i paneuropejskie (regulowane prawem wspólnotowym krajów UE). Wśród krajowych form działalności gospodarczej wyróżniamy:  Spółki handlowe (osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; kapitałowe: akcyjna, z o.o.), Spółki cywilne, Przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej, Przedsiębiorstwa państwowe, Stowarzyszenia, Spółdzielnie, Fundacje. Do pozostałych form...