Osobiste uprawnienia wspólników spółki z o.o.

Osobiste uprawnienia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczą bezpośrednio jej osób, a nie udziałów. Rozkład sił w przedsiębiorstwie nie zawsze jest odzwierciedleniem liczby posiadanych udziałów. Nietypowe relacje biznesowe bądź osobiste sprawiają, że często spółki kapitałowe odchodzą od klasycznych rozwiązań. Wspólnik, któremu przyznano osobiste uprawnienia może z nich korzystać niezależnie od liczby posiadanych przez siebie udziałów....