Kiedy trzeba posługiwać się numerem VAT UE?

VAT UE umożliwia wewnątrzwspólnotową wymianę handlową (towary i usługi). W większości przypadków, aby móc prowadzić wymianę handlową z krajami wspólnoty europejskiej, oprócz polskiego VAT trzeba posiadać również VAT UE.   Wyróżnia się trzy grupy przedsiębiorców, którzy muszą uzyskać VAT UE: czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą wymianę wewnątrzwspólnotową, bierni podatnicy VAT, których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekracza 50 000 złotych. podatnicy zobowiązani odrębnymi przepisami. Oprócz...