10 kwestii, które należy określić w umowie spółki

Kiedy decyzja o założeniu spółki zapadła i wiesz już co to za spółka, warto zadbać o poruszenie w umowie spółki lub w porozumieniu wspólników kilku kwestii. Zasady reprezentacji spółki – w umowie spółki można prawnie swobodnie kształtować zasady jej reprezentowania.  Prawo prowadzenia spraw spółki – umownie można również kształtować zasady prowadzenia spraw spółek osobowych. Sposób...

Etapy zakładania spółki z o.o.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można podzielić na kilka etapów: przygotowanie- pierwszym krokiem należy ustalić grono wspólników, wysokość wnoszonego wkładu zakładowego (aportów, gotówki) oraz określenie ogólnego zarysu działalności spółki, ten etap jest najważniejszym momentem przy zakładaniu swojej działalności gospodarczej,   faza organizacyjna – w tej części zarząd musi przyjąć wkłady od udziałowców i znaleźć lokal...

Zmiany w umowie spółki z o.o. – jak je wprowadzić?

Zmian w umowie spółki z o.o. nie można tak po prostu dokonać. Wymaga to bowiem dopełniania wielu niezbędnych formalności, bez których ten proces nie będzie ważny. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że konieczne jest podjęcie uchwały wspólników. Ponadto każda zmiana musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Do dokonania zmian niezbędny jest także wpis do KRS. Jak widać...