Adres spółki z o.o.

Adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi konkretyzację siedziby – podajemy wówczas nie tylko miejscowość, ale także ulicę, numer budynku, ewentualnie lokalu. Nie jest on wymagany w umowie spółki. Adres spółki wskazuje Zarząd spółki właściwemu sądowi rejestrowemu w zgłoszeniu spółki do KRS. Oznaczenie adresu spółki w ramach siedziby staje się decydujące ze względu na działalność operacyjną...