Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku, regulującą funkcjonowanie spółek handlowych. Do spółek handlowych zalicza się spółki osobowe (spółka, jawna, spółka, partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Kodeks nie reguluje działania spółek cywilnych, które funkcjonują na zasadach Kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych...

Formy działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce wyróżniamy 3 rodzaje działalności gospodarczej: indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej  spółki osobowe spółki kapitałowe Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej są to przeważnie bardzo małe przedsiębiorstwa. Założyciel firmy osobiście prowadzi działalność, reprezentuje ją a także jest jej jedynym właścicielem.  Zaletami takiej działalności są: brak kapitału początkowego oraz rejestracja jest tania i przedsiębiorca nie ma osobowości prawnej. To najprostsza forma prowadzenia działalności. Spółki osobowe...

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych to akt normatywny zawierający przepisy określające zasady działania spółek handlowych. Dotyczy on:  Spółek osobowych ( spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych) Spółek kapitałowych ( spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) Kodeks spółek handlowych reguluje zasady tworzenia i działania spółek handlowych. Określa także organizację oraz funkcjonowanie, a także zasady podziału, łączenia i przekształcania...