Czym charakteryzują się spółki kapitałowe?

Odmian spółek jest bardzo wiele. Można wyróżnić spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz cywilne. Coraz częściej obecnie wybiera się spółki kapitałowe, głównie spółkę z o.o. Powodów tej sytuacji jest wiele. Może być ona spowodowana dobrą renomą tej formy prawnej, bezpieczeństwem majątku przedsiębiorcy czy po prostu jej popularnością. Wpływ na atrakcyjność...

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku, regulującą funkcjonowanie spółek handlowych. Do spółek handlowych zalicza się spółki osobowe (spółka, jawna, spółka, partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Kodeks nie reguluje działania spółek cywilnych, które funkcjonują na zasadach Kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych...

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna to jeden z organów, jaki może występować w spółkach kapitałowych. Nie zawsze jest obowiązkowe tworzenie takiego organu, jednak w spółkach z o.o. gdzie liczba wspólników jest większa niż 25, a kapitał przewyższa 500 000 złotych, komisja rewizyjna jest obowiązkowym organem. Kodeks Spółek Handlowych stanowi, że komisja rewizyjna musi składać się z trzech osób...

Spółka dla obcokrajowca

Z dnia na dzień przybywa chętnych obcokrajowców do założenia firmy w Polsce. Oczywiście jest takie prawo, ponieważ ustawa o swobodzie działalności gospodarczej rozróżnia cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy oraz takich, którzy podlegają pewnym ograniczeniom. Kto ma takie samo prawo jak obywatele polscy? 1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej,...

Ograny w spółkach kapitałowych

W spółkach kapitałowych, będących specyficzną grupą spółek istnieje obowiązek powołania organów spółki. To one zajmują się prowadzeniem firmy, wydawaniem decyzji i kontrolowaniem działalności. W spółkach osobowych zajmują się tym sami wspólnicy, co stanowi przeciwieństwo do spółek kapitałowych. W zależności od spółki, organy mogą one mieć trochę inne nazwy oraz nieco odmienne funkcje. Do organów w...