Rodzaje ulg podatkowych

Każdy przedsiębiorca w swoim życiu ma okazję spotkać się z różnego rodzaju podatkami. Natomiast nie każdy wie, że może skorzystać z różnego rodzaju ulg. Dlatego ważnym jest, aby dobrze znać ich rodzaje oraz funkcjonowanie. Ulgi podatkowe to pewne obniżki, odliczenia czy zwolnienia. Codziennie możemy spotkać się z różnymi ulgami, warto poznać ich zasady. Jedną z...

Firma bez ZUS – czy warto przejść na spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybierana przez osoby planujące prowadzenie biznesu. Czy można prowadzić firmę bez ZUS? Dlaczego warto przejść na spółkę z o.o.? Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych posiadających osobowość prawną. Zasady funkcjonowania tego rodzaju podmiotu na rynku regulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wspólnikiem w spółce z o.o. mogą...

Statut spółki

Statut spółki jest aktem zawiązującym przedsiębiorstwo i zawierającym podstawowe kwestie jego funkcjonowania. Statut przypisany jest jedynie dla spółki akcyjnej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest natomiast umowa. Dokument sporządzany na początku zakładania działalności gospodarczej z reguły przyjmuje formę aktu notarialnego. Wyjątkiem jest możliwość skorzystania z trybu S24, czyli wniosku elektronicznego. System teleinformatyczny nie umożliwia...

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej powinniśmy mieć na uwadze, że wiąże się to z pewnymi kosztami. Są to między innymi: sporządzenie umowy bądź wpis do KRS. Największym wydatkiem jest jednak koszt związany z wniesieniem kapitału zakładowego. Wszystkie opłaty możemy podzielić na kilka kategorii, które związane są z miejscem ich zapłaty. Opłaty u notariusza...

Kiedy i jak można dokonać podziału spółki?

Gdy członkowie zarządu zamierzają np. wykorzystać część składników majątkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia nowego rodzaju działalności przy jednoczesnym utrzymaniu jej dotychczasowego profilu działalności lub planują zakończenie współpracy, a w tym celu rozdzielenie pomiędzy siebie składniki majątku nadające się do prowadzenia odrębnej firmy. Przyczyny podziału mogą być różne, jednak z reguły można je pogrupować...