Spółka offshore

Pod pojęciem “spółki offshore” rozumiane są osoby prawne (zazwyczaj spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki o podobnym charakterze) założone w państwach o szczególnie korzystnych systemach podatkowych. Kraje te potocznie nazywane są rajami podatkowymi. Spółkę offshore tworzy się przede wszystkim dla wykorzystania lepszych z punktu widzenia przedsiębiorcy przepisów, które zapewniają oszczędności podatkowe, pomagają chronić...