Czy warto wybrać spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest najprostszą formą, w jakiej można wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Mimo to, nie jest zbyć często wybierana do prowadzenia działalności gospodarczej. Być może jest to spowodowane tym, że wspólnicy w pełni odpowiadają za zobowiązania spółki.   Brak ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników to istotna wada spółki cywilnej. Ponieważ przedsiębiorstwo w tej formie nie posiada osobowości...

Jak zawierać umowę ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jak również nie stanowi podmiotu prawa oraz nie dysponuje własnym majątkiem. Podmiotowością prawną dysponują jednak wspólnicy, którzy działają w imieniu danej spółki. To właśnie wspólnicy nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania, które kolejno wchodzą w skład wspólnego majątku wszystkich wspólników. Spółka cywilna stanowi formę umowy, na podstawie której wspólnicy zobowiązują...