Mały ZUS Plus

Udogodnienia w postaci składek ZUS opłacanych w ramach Małego ZUS-u Plus nie będą dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z Małego ZUS-u Plus, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki: jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych,  w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej...