Jaka może być przyczyna rozwiązania spółki?

Przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych określone zostały liczne sytuacje, które mogą spowodować rozwiązanie spółki prowadzonej przez danego przedsiębiorcę. Co do zasady, okazuje się, że rozwiązanie spółki może nastąpić na mocy orzeczenia sądowego, gdy: – w przeszłości nie została zawarta umowa spółki, – cel działalności spółki jest niezgodny z przepisami prawa, – w umowie/statucie spółki...