Rejestracja spółki w Polsce przez cudzoziemca

Czy cudzoziemcy mogą otwierać biznes w Polsce? Tak, mówi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Najczęściej wybieraną formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym charakteryzuje się ten typ spółki? Może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami, którzy odpowiadają za zobowiązania w sposób ograniczony. To spółka ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania...