Spółka dla obcokrajowca

Z dnia na dzień przybywa chętnych obcokrajowców do założenia firmy w Polsce. Oczywiście jest takie prawo, ponieważ ustawa o swobodzie działalności gospodarczej rozróżnia cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy oraz takich, którzy podlegają pewnym ograniczeniom. Kto ma takie samo prawo jak obywatele polscy? 1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej,...