Prosta Spółka Akcyjna

Minister Przedsiębiorczości i Technologii poinformował przedsiębiorców o wprowadzeniu w życie nowego rodzaju przedsiębiorstwa, które stanowić będzie duże ułatwienie. Prosta Spółka Akcyjna będzie nową formą spółki, którą założyć będzie można w systemie elektronicznym. Wprowadzenie modyfikacji i nowelizacji związane jest z chęcią wdrożenia ważnych rozwiązań w ramach ułatwień dla przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna może więc być dużym...