Kim jest prokurent?

Zgodnie z prawem, prokurentem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura, to inaczej rozumiane pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem firmy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest jednak ograniczony w niektórych przypadkach. Do takich należy: – zbycie przedsiębiorstwa – dokonywanie czynności prawnych...