Prawa majątkowe wspólników spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje regulacje i obowiązki zawarte posiada przede wszystkim w Kodeksie Spółek Handlowych. Wspólnicy oraz reszta członków przedsiębiorstwa także objęta jest jasno określonymi prawami. Jedną z kategorii stanowią prawa majątkowe. Do katalogu przywilejów i obowiązków zaliczyć można: – prawo do dywidendy – prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej – prawo do wynagrodzenia...

Prawa wspólników w spółce z o.o.

Coraz więcej osób otwiera własną firmę. Decydują się oni często na spółkę z o.o., ponieważ jest to jedna z najatrakcyjniejszych form prowadzenia działalności. Odpowiedzialność wspólników spółki jest ograniczona. Spółka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS. Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?...