Prawa majątkowe wspólników spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje regulacje i obowiązki zawarte posiada przede wszystkim w Kodeksie Spółek Handlowych. Wspólnicy oraz reszta członków przedsiębiorstwa także objęta jest jasno określonymi prawami. Jedną z kategorii stanowią prawa majątkowe. Do katalogu przywilejów i obowiązków zaliczyć można: – prawo do dywidendy – prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej – prawo do wynagrodzenia...