Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowała powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe.  Kolejność wdrażania programu w firmach zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc od liczby zatrudnionych pracowników.  Wdrożenie programu w firmie będzie wiązało się przede wszystkim z: obowiązkiem pracodawcy wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca...

PPK – co to za skrót i kogo dotyczy?

PPK inaczej Pracownicze Plany Kapitałowe – to rozwiązanie, które z założenia ma doprowadzić do powiększenia budżetu przyszłych emerytów. Plany Kapitałowe pozwalają na gromadzenie zebranych oszczędności w długim terminie. Fundusze zasilane są przez składki, jakie wpłacane są przez pracowników, pracodawców oraz budżet państwa. Pracownicy nie mają obowiązku zapisu do PPK. Przypisanie osoby nastąpi w sposób automatyczny,...