Rozwiązanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być rozwiązana z kilku przyczyn. Może to być na przykład wynik ogłoszenia upadłości spółki, podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników lub upłynięcia czasu określonego w umowie spółki, po którym ma ona być rozwiązana. Rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić również w wyniku postanowienia sądu rejestrowego. Dzieje się tak, gdy: działalność spółki jest...