Czy konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników?

Najważniejsze decyzje, które dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje się na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, aby zgromadzenie wspólników mogło się odbyć konieczne jest wysłanie zaproszeń do każdego ze wspólników przynajmniej dwa tygodnie przed dniem, na który zostało zaplanowane. Nasuwa się jednak pytanie, co w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba nagłego spotkania i pilnego...