Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej

Spółka partnerska to spółka osobowa, którą otwierają wspólnicy w celu wykonywania pod sobą wolnego zawodu. Za wolne zawody uznaje się: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położną, radcę prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego. Zgodnie...