Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowała powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe.  Kolejność wdrażania programu w firmach zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc od liczby zatrudnionych pracowników.  Wdrożenie programu w firmie będzie wiązało się przede wszystkim z: obowiązkiem pracodawcy wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca...