Wkład wnoszony do spółki przez wspólników

W jaki sposób wnoszony jest wkład do spółki? Kto ma obowiązek dopełnienia tego obowiązku? Wspólnicy lub akcjonariusze, w zależności od formy prawnej, zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Przedmiotem wkładu może być własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. Pokrycie wkładów może nastąpić również w formie pieniężnej. Wnoszony wkład stanowić...