Kapitał własny

Kapitał własny to wartość środków gospodarczych, które zostały wniesione przez założycieli przedsiębiorstwa oraz środki, które zostały wygenerowane podczas trwania działalności. Jednostki, które wniosły majątek do firmy, nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. Kapitał własny obejmuje: kapitały powierzone, które są pierwotnymi wkładami finansowymi lub rzeczowymi właścicieli, wniesione...