Rozwiązanie spółki w 2019

Najpopularniejszą formą spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje ona w chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu staje się podmiotem praw i obowiązków. Podmiot ten może zostać założony przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Cechą charakterystyczną dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, że wspólnicy...

Rozwiązanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być rozwiązana z kilku przyczyn. Może to być na przykład wynik ogłoszenia upadłości spółki, podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników lub upłynięcia czasu określonego w umowie spółki, po którym ma ona być rozwiązana. Rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić również w wyniku postanowienia sądu rejestrowego. Dzieje się tak, gdy: działalność spółki jest...