Gotowa spółka to może być coś więcej!

Tak dużo mówi się o gotowych spółkach i o tym, że warto zdecydować się na ich wybór… Oczywiście jest to jak najbardziej słuszne. Jednak czy gotowa spółka może być jeszcze atrakcyjniejszą ofertą? Gotowa spółka z o.o., to jednostka gospodarcza, która została już wcześniej zarejestrowana. W ciągu jednego dnia możemy nabyć ją od firmy zajmującej się...

Zakup gotowej spółki z o.o. zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety rejestracja takiej działalności jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. W takiej sytuacji warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o., gdyż jest to bardzo korzystne dla przyszłego przedsiębiorcy. Zalety zakupu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: brak problemów z rejestracją spółki – przedsiębiorca nabywa gotowy...

Powołanie członka zarządu w spółce z o.o.

Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. jest na ogół zadaniem zgromadzenia wspólników. Powoływaniem członków zarządu w spółkach z o.o. może zając się na przykład rada nadzorcza, jeżeli tylko w umowie spółki znajduje się zapis, pozwalający na to.   Powołanie członka zarządu następuje na podstawie uchwały członków zgromadzenia wspólników, po przeprowadzeniu głosowania. Oczywiście głosowanie w tym...

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować w różnych formach prawnych. Można je podzielić zarówno na te krajowe (regulowane prawem danego kraju) jak i paneuropejskie (regulowane prawem wspólnotowym krajów UE). Wśród krajowych form działalności gospodarczej wyróżniamy:  Spółki handlowe (osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; kapitałowe: akcyjna, z o.o.), Spółki cywilne, Przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej, Przedsiębiorstwa państwowe, Stowarzyszenia, Spółdzielnie, Fundacje. Do pozostałych form...