Zmiany w CEIDG – 2018

Od 30. kwietnia 2018 roku przedsiębiorców obowiązują przepisy nowej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Od tego czasu zmianie ulegnie zakres danych we wniosku CEIDG. Przedsiębiorcy nie podają już w nim daty urodzenia. Ponadto jedynym adresem jaki muszą umieścić na danym dokumencie jest adres doręczenia, który nie...