Zakazane kody PKD

Wybór kodu PKD stanowi jeden z etapów niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres PKD należy zamieścić w umowie spółki jeszcze przed jej założeniem. Prawidłowe określenie kodów jest ważne z 3 powodów: 1. Wykonywanie działalności wykraczających poza kody określone w umowie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny. 2. Oferty przetargowe oraz konkursy o dotację...