Jak powinna wyglądać poprawna umowa zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zleceń jest Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty pracy. UWAGA! Nie można zastąpić umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Ustnie czy na piśmie? Z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa...

Kodeks Cywilny

W Kodeksie Cywilnym możemy znaleźć informacje mówiące o przepisach prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujące przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. W Polsce obowiązuje ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie...

Czy zmiana siedziby spółki z o.o. wymaga dokonywania zmian w umowie spółki?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, na początku trzeba się zastanowić nad tym, co to jest siedziba spółki z o.o. i czym różni się ona od adresu spółki. Są to bowiem różne pojęcia, często mylone przez zakładających spółki. Siedziba spółki z o.o. – to MIEJSCOWOŚĆ, w której zarząd spółki pełni swoje zadania.   Art. 41. Jeżeli...