Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje działalności gospodarczej: 1. USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 2. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa,...