Co to jest holding?

Holding inaczej holding company ( od ang. hold – trzymać )  to zjawisko, które coraz częściej występuje na polskim rynku. Polega ono na grupowaniu podmiotów gospodarczych, najczęściej spółek, które są całkowicie samodzielne pod względem organizacyjnym oraz prawnym, jednak są też w pełni zależne pod względem finansowym od jednej z nich tzn. “firmy matki”. Wyróżniamy następujące...