Czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności może być legalne?

Okazuje się, że tak, jednak wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 30. kwietnia bieżącego roku wprowadziła możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Aby jednak można było ją poprowadzić, konieczne jest spełnienie następujących kryteriów: – musi być prowadzona przez osobę fizyczną, – jej miesięczny przychód nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia, – przez...