10 kwestii, które należy określić w umowie spółki

Kiedy decyzja o założeniu spółki zapadła i wiesz już co to za spółka, warto zadbać o poruszenie w umowie spółki lub w porozumieniu wspólników kilku kwestii. Zasady reprezentacji spółki – w umowie spółki można prawnie swobodnie kształtować zasady jej reprezentowania.  Prawo prowadzenia spraw spółki – umownie można również kształtować zasady prowadzenia spraw spółek osobowych. Sposób...