Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych, nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednio obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży, pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną, ale nieposiadające osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dawniej dla wszystkich...